Vizualizace a monitorování regulovaných systémů
 
Řídicí jednotky nebo řídící systémy mohou také komunikovat s počítačem, čímž se celý proces stává velice přehledným komunikačním a ovládacím nástrojem. Ve vizualizačním prostředí počítače lze velice rychle prohlížet a měnit programové nastavení řízené technologie nebo budovy a určovat režimy regulace.
Vizualizační systémy plní tyto funkce:
  • sbírat on-line data z technologie (z PLC)
  • zobrazovat technologická schémata s živými hodnotami
  • hlásit alarmní stavy technologie
  • zobrazovat historii technologických veličin
  • komentovat, archivovat, zálohovat a prohlížet alarmní hlášení
  • archivovat, zálohovat, exportovat a prohlížet historii veličin

Příklady:
 
Zobrazení technologie vzduchotechniky

Zobrazení zařízení zdroje chladu

Zobrazení kotelny - zdroje tepla