Systémy měření a regulace pro vytápění, klimatizace a chlazení
 
Nabízíme komplexní návrh řešení automatizovaného řízení budov. Zabýváme se rodinnými domky, komerčními a správními budovami i průmyslovými podniky. Naše služby usnadňují měření, regulaci a řízení energie a přispívají k úsporám nákladů na provoz budov i k pohodlí uživatelů a správců.

V našich návrzích využíváme řídicí systémy, které představují páteř integrované inteligentní budovy. Inteligentní budovou rozumíme objekt, jehož jednotlivá technologická zařízení jsou řízena autonomními, avšak vzájemně komunikačně propojenými systémy tak, aby byla umožněna centralizace plnohodnotného sledování, ovládání a plánování všech funkcí těchto zařízení.

Příklad topologie řídícího systému: