Individuální regulace místností (IRC)
 
Návrh inteligentního systému řízení - individuální regulace teploty jednotlivých místností (systémy IRC-Individual Room Control):
Jedná se o časo-teplotní režim jednotlivých zón/místností s automatickým řízením individuálních požadavků na vytápění jak z hlediska teploty tak z hlediska časového režimu (místnosti jsou vytápěny jen po dobu užívání, ve zbývajícím čase je v nich udržována taková teplota, aby k jejich opětovnému vytopení na požadovanou teplotu nebylo potřeba neúměrného množství energie).

Individuální regulací teploty jednotlivých místností (systémy IRC) se dosáhne nejvyššího komfortu vytápění při maximálně možných úsporách tepla. Tato digitální elektronická regulace teploty jednotlivých místností je efektivní metodou pro dosažení maximálního komfortu vytápění.

Specifikace základních vlastností systémů IRC:
  • Optimální řízení systémů vytápění (digitální řízení na bázi mikroprocesoru)
  • Komunikace s prvky systému po BUS-sběrnici (příjem informací o stavu systému a příkazy k výkonu regulačních funkcí)
  • Možnost komunikace s PC (prostřednictvím zásuvky PC)
  • Ovládání prostřednictvím vhodného uživatelského rozhraní – grafický SW na PC stanici a fóliové klávesnice přímo z řídící jednotky
  • Archivace a vyhodnocování údajů o naměřených teplotách
  • Ruční nebo automatické zahájení / ukončení topné sezóny
  • Možnost zálohy dat i při výpadku napájení (data zůstávají uložena v řídící jednotce)

Modelový obrázek: