Provozní energetický audit
 
Monitorování a sledování spotřeby energie v daném objektu. Jeho cílem je zjišťovat účinnost provedených úsporných opatření a navrhnout doplnění a úpravy stávajících opatření.
Možnost zavedení energetického managementu-Metoda Monitoringu a Targetingu (M&T - strukturovaný přístupu k energetickému managementu).
Vyhodnocení spotřeby energie v daném období, srovnání s předcházejícími obdobími. Zjištění ekonomické efektivnosti realizovaných úsporných opatření. Navržení optimálního režimu. Doporučení případných systémových změn.

Dále v rámci svých činností můžeme nabídnout:

  • Zpracování energetických štítků obálky budovy dle ČSN 73 0540-2:2007 a průkazu energetické náročnosti budov (PENB) dle vyhl. č. 148/2007Sb.
  • Zpracování projektové dokumentace doporučených opatření v EA
  • Provádíme energetické posouzení externí projektové dokumentace (v případě pochybností investora o kvalitě provedeného díla zpracujeme oponentní posudky)
  • Jsme schopni zajistit komplexní realizaci konkrétních opatření nebo technický dozor pro investora
  • Můžeme poskytnout pomoc při vyhledávání zdrojů finančních prostředků pro realizaci opatření
  • Jsme schopni zpracovat vyhodnocení účinnosti úsporných opatření, při analýze a srovnání spotřeby energie před a po provedení úsporných opatření