Podrobný energetický audit (tento vyhovuje prováděcí vyhl. 213/2001Sb. ve znění vyhl. č. 425/2004 Sb. zákona č. 406/2000Sb. ve znění zákona č. 61/2008 Sb.):
 
Předmětem plnění energetických auditů je vypracování písemné zprávy o energetickém auditu budov, technologickém vybavení a zařízení plně v rozsahu uvedených vyhlášek a zákonů včetně ekonomických ukazatelů diskontované doby návratnosti, NPV a IRR či citlivostní analýzy.
 
  • V rámci EA budou probíhat týdenní měření a monitoring prostorových teplot vnitřního a venkovního prostředí na vytypovaných pracovištích - letní období (přehřívání místností) a v zimním období (topná sezóna), případně budou probíhat i měření vlhkosti)
  • V rámci EA budou probíhat měření umělého a denního osvětlení
  • V rámci auditu bude provedena optimalizace provozované elektrosazby optimalizačním programem
  • V rámci EA mohou probíhat týdenní měření a monitoring odběrů a spotřeb elektro, účiníku a případně vyšších harmonických
  • V rámci EA mohou probíhat měření hluku a termovizní měření