Předběžný energetický audit včetně finančního propočtu
 
   Analýza stavební části (popis skutečného stavu objektu), vytápění, větrání, klimatizace, příprava TV, rozvodů energie, osvětlení, odpadního tepla, jednotlivých technologických spotřebičů a zařízení, měření a regulace, atd.
   Analýza a zjištění údajů o použitých primárních zdrojích energie, o vlastních zdrojích energie a tepla.
   Sběr dat - roční spotřeba všech forem energie a paliv za uplynulá období. Stanovení ročních nákladů na energie a paliva po jednotlivých druzích.
   Analýza odběru elektrické energie a provedení optimalizace elektrické sazby na výpočtovém SW.
   Vypracování návrhů na opatření, která povedou k úsporám energie. Ekonomické zhodnocení navržených opatření.
   Vyhodnocení spotřeby energie. Vypracování základní energetické bilance. Definice ztrát energie. Stanovení celkového potenciálu úspor energie. Vyhodnocení ekonomické efektivnosti zjištěného potenciálu energetických úspor. Navržení optimální varianty z různých kombinací energetických úsporných opatření.
   V řadě případů předběžného energetického auditu jsou náklady vynaložené na tento audit ihned kryty beznákladovými opatřeními, které jsou jedním z výstupů tohoto auditu.