Průzkum energetických úspor s finančním odhadem nákladů
 
   Zjištění technických údajů o objektu. Analýza stavu projektové dokumentace posuzovaného objektu. Údaje o spotřebě všech forem energie. Prohlídka objektu.  Předběžné zhodnocení stavu objektu a jeho energetického hospodářství.
   Předběžná specifikace možných zdrojů úspor. Zhodnocení, zda je možné dosáhnout požadovaných úspor energie a za jakých okrajových technických podmínek.