Nabídka energetických auditů (EA)
 
Energetické audity slouží k vyhodnocení energetického hospodářství budov či technologií. Jejich výsledkem není jen analýza stávajícího stavu, ale i zjištění možných úspor energie a návrh možných opatření (neinvestičního i investičního charakteru), které vedou ke zvýąení efektivity provozu.

Naše společnost Vám nabízí zpracování energetických auditů (průzkumu energetických úspor objektu) v různých stupních.

 
Kontakt: tel. +420 777 606 588, Ing. Belica, e-mail: audit@mestovalmez.cz